کتاب علم شناخت یا شناخت پژوهی

مقدمه کتاب:

این کتاب را باید مقدمه ای برای آشنا ساختن دانش جویان با مفاهیم پای های و رویکردهای رایج در علم شناخت تلقی کرد.

ارائه مطالب، در سطح دوره کارشناسی رشته هایی مانند روان‌شناسی، زبان‌شناسی، فلسفه، علوم رایانه‌ای، انسان شناسی و مقاطعی از تحصیلات عصب پژوهی “نوروساینس” صورت گرفته است.

البته در صورتیکه بتوان دانشجو را به سمت و سوی تحقیقات منظم بیشتری سوق داد و او را تشویق کرد که به منابع اصلی و بررسی های جدیدتر مراجعه کند در مقاطع تحصیلی بالاتر از کارشناسی نیز این کتاب قابل استفاده است.

نویسندگان: جی فریدن برگ، گوردن سیلورمن

مترجمان: دکتر حمیدرضا نقوی، دکتر رضا نیلی پور، دکتر عبدالرحمن نجل رحیم، دکتر زهرا مرادی، دکتر ونداد شریفی، دکتر حبیب الله قاسم زاده

انتشارات: نشر ارجمند

سال انتشار: ۱۳۹۹

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment