جرعه ای از جام وجود (از مغز تا آگاهی - فلسفه و هنر)

کتاب جرعه ای از جام وجود (از مغز تا آگاهی – فلسفه و هنر)

پیشگفتار:

آقای دکتر ویلایا نور راماچاندران را مارکوپولوی امروز می دانند که از مسیر جاده ی ابریشم علم به سرزمین عجیب و نوظهور ذهن انسان سفر کرده است. او هم اکنون رئیس مرکز مغز و شناخت، و پروفسور روان شناسی و عصب شناسی در دانشگاه کالیفرنیا و نیز پروفسور زیست شناسی انستیتوی سالک در ساندیاگو است. او پزشک متخصص اعصاب و در عین حال دارای مدرک دکترای عصب پژوهی از کالج ترینیتی دانشگاه کمبریج است.

کتاب جدید راماچاندران که ابتدا به صورت یک رشته سخنرانی در لندن ارائه شده، در سال ۲۰۰۳ توسط بی بی سی و با همکاری انتشارات پروفایل بوکز با نام «پیدایی ذهن» چاپ شده است که به علت استقبال در سال ۲۰۰۴ نیز با نام «سیر کوتاهی در آگاهی بشر» توسط پی تی پرس چاپ شده است.
کتاب معروف قبلی راماچاندران که دربرگیرنده ی بعضی از نظریات اوست با نام «اشباح درون مغز» برای او شهرت و اعتبار آورده است.

نویسنده: دکتر عبدالرحمن نجل رحیم

انتشارات: نشر قطره

سال انتشار: ۱۳۸۸