نقش توهم در هنر نقاشی

نقش توهم در هنر نقاشی نوشته دکتر عبدالرحمن نجل‌رحیم در روزنامه شرق شماره ۴۰۰۸   تحولات در عرصه هنر نقاشی در سه قرن گذشته، نشان می دهد نگاه غیرشرمگینانه به توهمات تا چه اندازه غبار رازآلودی را از ساختار تن -ذهن انسان زدوده و تا چه حد هنر تجسمی نیز در این زمینه یاری دهنده…