سمینارهای ادواری مغز پژوهی اجتماعی

 پس از برگشت به ایران طرح سمینارهای ادواری نوروساینس را با دوستان علاقمندی که در این زمینه کارهایی انجام داده بودند در میان گذاشته و از مهرماه ١٣٧۴ این سمینارها ابتدا دو هفته یکبار و سپس ماهی یکبار در بیمارستان شهدای تجریش تا تاریخ اردیبهشت ١٣٩۵ و از تاریخ خرداد ۱۳۹۵ تا شروع کرونا ١٣٩٨ در بیمارستان ایرانمهر طی ٣٠١ جلسه ادامه پیدا کرد. این سمینارها به طور بینارشته‌ای با شرکت اساتید و علاقمندان علوم شناختی، بالینی، علوم پایه، فلسفه، هنر و جامعه شناسی برگزار شده‌اند.